Prognosis, proportionality and preferences

Op 30 september 2020 promoveerde Monika Kerckhoffs op het onderwerp besluitvorming rondom het doorgaan of beperken van de intensive care behandeling. Op deze site vind je het digitale proefschrift, een link naar de livestream en kun je een papieren versie van het proefschrift opvragen.

Download nu

Waar gaat het over?

Elk jaar worden er in Nederland ongeveer 80.000 patiënten op een Intensive Care (IC) behandeld. Hoewel de meeste patiënten na een korte IC opname goed herstellen, kan de nasleep zwaar zijn en zal een deel van de patiënten tijdens of na de IC opname overlijden. Het is dan ook belangrijk om de haalbaarheid en wenselijkheid van een IC behandeling steeds opnieuw te evalueren. Hiervoor moet de verwachte langetermijn uitkomst afgewogen worden tegen het huidige lijden en de wensen van de patiënt ten aanzien van toekomstig functioneren. Dit proefschrift richt zich enerzijds op langetermijn uitkomsten. Anderzijds beschrijft het hoe gestandaardiseerde besluitvorming kan bijdragen aan besluiten passend bij de individuele IC patiënt.

Foto: Phil Nijhuis/ Ministerie van VWS

Read more
Waar gaat het over?

Promotie 30 September

Door de RIVM maatregelen kon de promotie maar beperkt fysiek worden bezocht.

Kijk de livestream terug
Monika Kerckhoffs

Monika Kerckhoffs

Monika Kerckhoffs is internist-intensivist in het UMC Utrecht. Naast haar klinische werkzaamheden verricht zij onderzoek naar besluitvorming rondom doorgaan, beperken of staken van de IC behandeling. Daarnaast is ze nauw betrokken bij de IC nazorg voor zowel patiënten als familieleden in het UMCU.

Foto: Thomas Dobber, UMCU

Linkedintwitter

Proefschrift

Het proefschrift richt zich enerzijds op langetermijn uitkomsten van patienten die op de IC worden behandeld. Anderzijds behandelt het proefschrift de besluitvorming rondom het doorgaan of beperken van de IC behandeling.

Artwork, coverdesign en lay-out design; Esther Beekman (www.estherontwerpt.nl)

Download het proefschrift

Informatie in beeld en geluid

Hieronder een presentatie van 3,5 minuut over het proefschrift en een podcast over behandelwensen en -grenzen in corona-tijd.

Feest?

Natuurlijk! Maar niet in 2020. Hopelijk kan er in 2021 weer een echt feestje gevierd worden.

Contact

Wil je het proefschrift graag in print ontvangen? Of heb je vragen of opmerkingen? Mail me!

Email :

m.c.kerckhoffs-2@umcutrecht.nl

Address :

Universitair Medisch Centrum Utrecht Huispostnummer F06.149 | Postbus 85500 | 3508 GA  UTRECHT